องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่

Dinchi Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี


ออนไลน์ : 11

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี วันที่ โหลด
รายงานการติดตามและประเมินผลพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561-2565)   28 ม.ค. 2565 87
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี63   20 มี.ค. 2564 177
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   3 ม.ค. 2562 271
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 61   1 ต.ค. 2561 131