องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่

Dinchi Subdistrict Administrative Organization

หัวหน้าส่วนราชการ


ออนไลน์ : 10

หัวข้อ :: หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ


นางสาวนิตยา ศรีชะตา
หัวหน้าสำนักปลัด นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่
เบอร์โทร : 0965845931