องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่

Dinchi Subdistrict Administrative Organization

ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์


ออนไลน์ : 8

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ) 25 มี.ค. 3110 76
โครงการออกบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ประจำปี ๒๕๖๗ 11 มิ.ย. 2567 24
องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ เปิดรับสมัครรับการฝึกอบรม อาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬาตำบลดินจี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 4 มิ.ย. 2567 21
พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 31 พ.ค. 2567 23
กิจกรรม เดิน-วิ่ง ส่งมอบธง KHAMMAUNG RUN 2024 30 พ.ค. 2567 20
กิจกรรม Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 29 พ.ค. 2567 24
ประชาสัมพันธ์โครงการออกบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2567 27 พ.ค. 2567 36
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ 19 เม.ย. 2567 47
ประกาศกำหนดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ 5 เม.ย. 2567 64
ประกาศผู้อำนวนการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 4 เม.ย. 2567 71
ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 4 เม.ย. 2567 64
บัญชีราคาประเมินที่ดินและราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2567 1 เม.ย. 2567 27
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 28 มี.ค. 2567 73
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 6 มี.ค. 2567 116
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2567 5 มี.ค. 2567 149
ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปีงบประมาณ 2567 24 ม.ค. 2567 155
เรื่อง ให้เจ้าของป้าย ที่ตั้งอยู่ในเขตตำบลดินจี่ อันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2567 17 ม.ค. 2567 160
ขอเชิญผู้ผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 16 ม.ค. 2567 217
ขอเชิญบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ ที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี 16 ม.ค. 2567 157
เรื่อง ให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2567 15 ธ.ค. 2566 340
เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2567 1 ธ.ค. 2566 136
ค้นพบไดโนเสาร์ตัวที่ 13 ของไทย มินิเคอร์เซอร์ ภูน้อยเอนซิส อายุ 150ล้านปี 17 พ.ย. 2566 102
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ ประจำปีงบประมาณ 2568 8 พ.ย. 2566 104
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2566 25 ต.ค. 2566 14
คำสั่ง เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 9 ต.ค. 2566 91
ประกาศ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ 9 ต.ค. 2566 135
ประกาศ เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล้กทรอนิกส์ 9 ต.ค. 2566 92
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 21 ก.ย. 2566 154
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 18 ก.ย. 2566 125
ประกาศ เรื่องช่องทางอิเล็กทรอนิกสำหรับติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ พ.ศ. 2566 18 ก.ย. 2566 104