องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่

Dinchi Subdistrict Administrative Organization

ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์


ออนไลน์ : 8

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
นโยบายการไม่รับของขวัญและของกนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของ องค์การบิหารส่วนตำบลดินจี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 24 ม.ค. 2567 83
ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปีงบประมาณ 2567 24 ม.ค. 2567 79
เรื่อง ให้เจ้าของป้าย ที่ตั้งอยู่ในเขตตำบลดินจี่ อันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2567 17 ม.ค. 2567 86
ขอเชิญผู้ผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 16 ม.ค. 2567 129
ขอเชิญบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ ที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี 16 ม.ค. 2567 77
เรื่อง ให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2567 15 ธ.ค. 2566 205
เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2567 1 ธ.ค. 2566 79
ค้นพบไดโนเสาร์ตัวที่ 13 ของไทย มินิเคอร์เซอร์ ภูน้อยเอนซิส อายุ 150ล้านปี 17 พ.ย. 2566 48
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ ประจำปีงบประมาณ 2568 8 พ.ย. 2566 56
คำสั่ง เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 9 ต.ค. 2566 49
ประกาศ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ 9 ต.ค. 2566 79
ประกาศ เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล้กทรอนิกส์ 9 ต.ค. 2566 55
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 21 ก.ย. 2566 88
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 18 ก.ย. 2566 82
ประกาศ เรื่องช่องทางอิเล็กทรอนิกสำหรับติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ พ.ศ. 2566 18 ก.ย. 2566 63
ประกาศ เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พศ.2566 18 ก.ย. 2566 45
การย้ายพนักงานส่วนตำบลผู้สอบคัดเลือกได้ 4 ก.ย. 2566 50
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 27 ก.ค. 2566 263
ประกอบกิจการรับทำเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยทำเป็นธุรกิจหรือโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ 24 ก.ค. 2566 280
ลักกี้นัมเบอร์ ตัวที่ 13 ของไทย และตัวแรกของกาฬสินธุ์ ณ ภูน้อยบ้านเฮา..ครับผม 14 ก.ค. 2566 323
แผนปฏิบัตการความปลอดภัยทางถนน 7 ก.ค. 2566 278
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 29 มิ.ย. 2566 296
ร้องเรียนร้องทุกข์ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังชำรุดเสียหายภายในหมู่บ้าน 27 มิ.ย. 2566 327
ร้องทุกข์ หมูที่ 8 ถนนวังบักนาย 27 มิ.ย. 2566 318
คู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 26 มิ.ย. 2566 61
ขอเชิญประชุม 20 มิ.ย. 2566 74
ขอเชิญประชุม 20 มิ.ย. 2566 63
เชิญประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ 20 มิ.ย. 2566 61
ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566 11 พ.ค. 2566 72
แบบรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy 28 เม.ย. 2566 82