องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่

Dinchi Subdistrict Administrative Organization

ร้องเรียนร้องทุกข์


ออนไลน์ : 5

ร้องเรียน
ช่องทางการร้องเรียน

 
  1. ร้องเรียนผ่านหมายเลขโทรศัพท์ภายใน 043-840506,043-840507,043-840508
  2. ผ่านทางเว็บไซต์ www.dinchi.go.th
  3. ร้องเรียนผ่านเฟสบุ๊คแฟนเพจของ อบต. Facebook
  4. ร้องเรียนผ่านไปรษณีย์
  5. ร้องเรียนด้วนตนเองที่ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดีจี่
 
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ 
104 หมู่ที่ 7 บ้านโนนหนามแท่ง ตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46180
เบอร์โทรศัพท์ 043-840506,043-840507,043-840508
 
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องทุกข์
 
 
 
 
View : 1077