องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่

Dinchi Subdistrict Administrative Organization

ระเบียบและข้อบัญญัติ


ออนไลน์ : 10

ระเบียบและข้อบัญญัติ วันที่ โหลด
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ พ.ศ.2566   25 ต.ค. 2565 116
มาตรการประหยัดพลังงาน อบต.ดินจี่   18 ธ.ค. 2561 350
มาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม 2561 ใหม่ล่าสุด   17 ธ.ค. 2561 319
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ พ.ศ.2562   1 ต.ค. 2561 403