องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่

Dinchi Subdistrict Administrative Organization

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา


ออนไลน์ : 8

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา วันที่ โหลด
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 2565   17 มี.ค. 2565 137
ยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ด้าน พ.ศ. 2561-2565   17 มี.ค. 2565 157
ยุทธศาสตร์   1 ต.ค. 2563 277