องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่

Dinchi Subdistrict Administrative Organization

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน


ออนไลน์ : 7

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน วันที่ โหลด
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือนแรก) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31มีนาคม 2565)   14 มี.ค. 2565 169
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน   20 มี.ค. 2564 283