แผนการดำเนินงานประจำปี


ออนไลน์ : 4

แผนการดำเนินงานประจำปี วันที่ โหลด
แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   26 ก.ย. 2565 30
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ครั้งที่ 1) ระหว่างเดือน ตุลาคม 2564- มีนาคม 2565   7 มิ.ย. 2565 51
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)   7 มิ.ย. 2565 45
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ปี2565 (ครึ่งปีแรก)   8 มี.ค. 2565 56
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565   31 ม.ค. 2565 91
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕   12 พ.ย. 2564 89
แผนการดำเนินงานประจำปี2564   7 ก.ย. 2564 130
แผนการดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 63   26 ต.ค. 2562 146
แผนดำเนินงาน,ติดตามแผน ประกาศ ๒๕๖๒-๒๕๖๓   26 ต.ค. 2562 122