องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่

Dinchi Subdistrict Administrative Organization

แผนการดำเนินงานประจำปี


ออนไลน์ : 8

แผนการดำเนินงานประจำปี วันที่ โหลด
แผนการการดำเนินงานประจำปีงบประมาณปี2567   3 พ.ย. 2566 52
แผนการดำเนินงาน ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖   27 เม.ย. 2566 66
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)   12 ม.ค. 2566 86
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   12 ม.ค. 2566 87
แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   26 ก.ย. 2565 119
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ครั้งที่ 1) ระหว่างเดือน ตุลาคม 2564- มีนาคม 2565   7 มิ.ย. 2565 126
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)   7 มิ.ย. 2565 124
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ปี2565 (ครึ่งปีแรก)   8 มี.ค. 2565 131
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565   31 ม.ค. 2565 161
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕   12 พ.ย. 2564 166
แผนการดำเนินงานประจำปี2564   7 ก.ย. 2564 206
แผนการดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 63   26 ต.ค. 2562 216
แผนดำเนินงาน,ติดตามแผน ประกาศ ๒๕๖๒-๒๕๖๓   26 ต.ค. 2562 190