องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่

Dinchi Subdistrict Administrative Organization

แผนการดำเนินงานประจำปี


ออนไลน์ : 9

แผนการดำเนินงานประจำปี วันที่ โหลด
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)   12 ม.ค. 2566 5
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   12 ม.ค. 2566 13
แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   26 ก.ย. 2565 46
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ครั้งที่ 1) ระหว่างเดือน ตุลาคม 2564- มีนาคม 2565   7 มิ.ย. 2565 61
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)   7 มิ.ย. 2565 55
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ปี2565 (ครึ่งปีแรก)   8 มี.ค. 2565 63
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565   31 ม.ค. 2565 101
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕   12 พ.ย. 2564 95
แผนการดำเนินงานประจำปี2564   7 ก.ย. 2564 137
แผนการดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 63   26 ต.ค. 2562 153
แผนดำเนินงาน,ติดตามแผน ประกาศ ๒๕๖๒-๒๕๖๓   26 ต.ค. 2562 131