องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่

Dinchi Subdistrict Administrative Organization

ข้อมูลสถิติการให้บริการ


ออนไลน์ : 6

ข้อมูลสถิติการให้บริการ วันที่ โหลด
สรุปสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   30 เม.ย. 2567 15
รายงานสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   8 มี.ค. 2565 136