องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่

Dinchi Subdistrict Administrative Organization

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี


ออนไลน์ : 5

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี วันที่ โหลด
ข้อมูลสถิติเร่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   27 มี.ค. 2567 35
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน) (ตุลาคม 2565 ถึง มีนาคม 2566)   3 เม.ย. 2566 82
รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ครึ่งปีแรก)   14 มี.ค. 2565 143
รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ครึ่งปีแรก)   2 เม.ย. 2563 201