องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่

Dinchi Subdistrict Administrative Organization

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์


ออนไลน์ : 8

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศรายละเอียดสารสำคัญของสัญญาที่ได้รัลงนามแล้ว ประจำเดือนมกราคม 2567 7 ก.พ. 2567 50
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2566) 5 ม.ค. 2567 77
ประกาศรายละเอียดสาระสำคัญของสัญญาที่ได้ลงนามแล้ว ประจำเดือน ธันวาคม 2566 3 ม.ค. 2567 82
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2567 18 ธ.ค. 2566 92
ประกาศรายละเอียดสาระสำคัญของสัญญาที่ได้ลงนามแล้ว ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 1 ธ.ค. 2566 77
ประกาศสาระสำคัญของสัญญาที่ได้ลงนามแล้ว ประจำเดือน ตุลาคม 2566 15 พ.ย. 2566 88
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 9 ต.ค. 2566 114
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2566) 3 ต.ค. 2566 56
ประกาศรายละเอียดสาระสำคัญของสัญญาที่ได้ลงนามแล้ว ประจำเดือน กันยายน 2566 2 ต.ค. 2566 56
ประกาศรายละเอียดสาระสำคัญของสัญญาที่ได้ลงนามแล้ว ประจำเดือน สิงหาคม 2566 6 ก.ย. 2566 82
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 30 ส.ค. 2566 112
ประกาศรายละเอียดสาระสำคัญของสัญญาที่ได้ลงนามแล้ว ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 7 ส.ค. 2566 88
ประกาศรายละเอียดสาระสำคัญของสัญญาที่ได้ลงนามแล้ว ประจำเดือน มิถุนายน 2566 12 ก.ค. 2566 283
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน ถึง มิถุนายน พ.ศ.2566 7 ก.ค. 2566 281
ประกาศรายละเอียดสาระสำคัญของสัญญาที่ได้ลงนามแล้ว ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 9 มิ.ย. 2566 301
ประกาศรายละเอียดสาระสำคัญของสัญญาที่ได้ลงนามแล้ว ประจำเดือน เมษายน 2566 3 พ.ค. 2566 251
ประกาศรายละเอียดสาระสำคัญของสัญญาที่ได้ลงนามแล้ว ประจำเดือน มีนาคม 2566 4 เม.ย. 2566 260
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 2 ปี พ.ศ.2566 3 เม.ย. 2566 298
ประกาศรายละเอียดสาระสำคัญของสัญญาที่ได้ลงนามแล้ว ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 8 มี.ค. 2566 270
ประกาศรายละเอียดสาระสำคัญของสัญญาที่ได้ลงนามแล้ว ประจำเดือน มกราคม 2566 7 ก.พ. 2566 57
ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน 2 ก.พ. 2566 106
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ.2565) 10 ม.ค. 2566 124
ประกาศรายละเอียดสาระสำคัญของสัญญาที่ได้ลงนามแล้ว ประจำเดือนธันวาคม 2565 6 ม.ค. 2566 58
ประกาศรายละเอียดสาระสำคัญของสัญญาที่ได้ลงนามแล้ว ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 7 ธ.ค. 2565 56
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง กส.ถ 90-006 สายบ้านห้วยสมอทบ หมู่ที่ 6 29 พ.ย. 2565 131
ประกาศรายละเอียดสาระสำคัญของสัญญาที่ได้ลงนามแล้ว ประจำเดือนตุลาคม 2565 3 พ.ย. 2565 60
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2566 28 ต.ค. 2565 190
ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 27 ต.ค. 2565 142
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2565 12 ต.ค. 2565 137
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2565 12 ต.ค. 2565 138