องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่

Dinchi Subdistrict Administrative Organization

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์


ออนไลน์ : 13

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ.2565) 10 ม.ค. 2566 24
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง กส.ถ 90-006 สายบ้านห้วยสมอทบ หมู่ที่ 6 29 พ.ย. 2565 21
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2566 28 ต.ค. 2565 63
ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 27 ต.ค. 2565 39
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2565 12 ต.ค. 2565 45
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2565 12 ต.ค. 2565 46
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 11 ต.ค. 2565 42
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม ถึง กันยายน พ.ศ.2565) 10 ต.ค. 2565 42
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565 11 ส.ค. 2565 73
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน ถึง มิถุนายน พ.ศ.2565) 7 ก.ค. 2565 74
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2565 4 ก.ค. 2565 81
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2565 6 มิ.ย. 2565 93
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2565 19 พ.ค. 2565 93
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2565 21 เม.ย. 2565 94
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2565) 4 เม.ย. 2565 103
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 21 มี.ค. 2565 74
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2565 28 ก.พ. 2565 75
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค.64) 27 ม.ค. 2565 124
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2564 26 ม.ค. 2565 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564 22 ธ.ค. 2564 60
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 25 พ.ย. 2564 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีคัดเลือก ประจำปีงบประมาณ 2565 24 พ.ย. 2564 150
ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาส ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๒ – ธันวาคม ๒๕๖๒) 24 ก.ค. 2563 360
ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาส ๒ (มกราคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๓) 24 ก.ค. 2563 313
ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาส ๓ (เมษายน ๒๕๖๓ – มิถุนายน ๒๕๖๓) 24 ก.ค. 2563 318
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือกรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบ E-GP ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 16 ก.ค. 2563 345
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือกรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบ E-GP ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 16 ก.ค. 2563 312
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 13 ก.ค. 2563 345
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์ (รถตู้) โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง 18 เม.ย. 2561 544
ประกวดราคาซื้อรถยนต์ (รถตู้) โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน 2 เม.ย. 2561 930