ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์


ออนไลน์ : 7

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง กส.ถ 90-006 สายบ้านห้วยสมอทบ หมู่ที่ 6 29 พ.ย. 2565 5
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2566 28 ต.ค. 2565 43
ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 27 ต.ค. 2565 18
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2565 12 ต.ค. 2565 25
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2565 12 ต.ค. 2565 26
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 11 ต.ค. 2565 23
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม ถึง กันยายน พ.ศ.2565) 10 ต.ค. 2565 22
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565 11 ส.ค. 2565 54
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน ถึง มิถุนายน พ.ศ.2565) 7 ก.ค. 2565 58
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2565 4 ก.ค. 2565 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2565 6 มิ.ย. 2565 73
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2565 19 พ.ค. 2565 74
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2565 21 เม.ย. 2565 75
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2565) 4 เม.ย. 2565 84
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 21 มี.ค. 2565 57
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2565 28 ก.พ. 2565 58
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค.64) 27 ม.ค. 2565 107
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2564 26 ม.ค. 2565 45
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564 22 ธ.ค. 2564 44
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 25 พ.ย. 2564 45
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีคัดเลือก ประจำปีงบประมาณ 2565 24 พ.ย. 2564 135
ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาส ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๒ – ธันวาคม ๒๕๖๒) 24 ก.ค. 2563 342
ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาส ๒ (มกราคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๓) 24 ก.ค. 2563 297
ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาส ๓ (เมษายน ๒๕๖๓ – มิถุนายน ๒๕๖๓) 24 ก.ค. 2563 299
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือกรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบ E-GP ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 16 ก.ค. 2563 325
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือกรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบ E-GP ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 16 ก.ค. 2563 297
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 13 ก.ค. 2563 326
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์ (รถตู้) โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง 18 เม.ย. 2561 526
ประกวดราคาซื้อรถยนต์ (รถตู้) โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน 2 เม.ย. 2561 908
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ ขายทอดตลาด(วัว) 8 ม.ค. 2561 472