องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่

Dinchi Subdistrict Administrative Organization

ประกาศราคากลาง : องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์


ออนไลน์ : 9

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศสตร์และการแพทย์ (ทรายยป้องกันยุงลาย)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ม.ค. 2565 672
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดสถานที่เนื่องในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 โดยเฉพาะเจาะจง 27 ม.ค. 2565 658
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุชุดกีฬาฟุตบอลลีกคำม่วง-สามชััย ครั้งที่ 1) 27 ม.ค. 2565 805
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด 51-81 คน (ฐานรากแผ่)ศุนย์พัฒนาเด้กเล็กวัดสว่าสงโพธิ์ชัยโพนแพง องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธฺุ โดยวิธีคัดเลืออก 27 ม.ค. 2565 703
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ม.ค. 2565 667
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแว่มถนนลูกรังสายหินฮางบ้านโคกสนาม หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ม.ค. 2565 634
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังเส้นรอบหมู่บ้านโนนหนามแท่ง หมู่.7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ม.ค. 2565 566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับเกรดถนนลูกรัง จำนวน 26 สาย ภายในตำบลดินจี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ม.ค. 2565 226
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซ่มถนนลูกรังชำรุด 3 สาย ในเขตตำบลดินจี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ม.ค. 2565 237
ประกาศผู้ชนะการราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองหล่ม บ้านโคกสนาม หมู่ที่ 3 ดดยเฉพาะเจาะจง 27 ม.ค. 2565 240
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 9 พ.ย. 2564 285