องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่

Dinchi Subdistrict Administrative Organization

ประกาศราคากลาง : องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์


ออนไลน์ : 7

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างขยายเขตวางท่อเมนต์ส่งน้ำระบบประปา จุดเริ่มต้นอ่างเก็บน้ำห้วยสังกะ หมู่ที่ 5 ตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 23 ม.ค. 2567 82
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศสตร์และการแพทย์ (ทรายยป้องกันยุงลาย)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ม.ค. 2565 561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดสถานที่เนื่องในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 โดยเฉพาะเจาะจง 27 ม.ค. 2565 565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุชุดกีฬาฟุตบอลลีกคำม่วง-สามชััย ครั้งที่ 1) 27 ม.ค. 2565 688
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด 51-81 คน (ฐานรากแผ่)ศุนย์พัฒนาเด้กเล็กวัดสว่าสงโพธิ์ชัยโพนแพง องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธฺุ โดยวิธีคัดเลืออก 27 ม.ค. 2565 608
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ม.ค. 2565 557
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแว่มถนนลูกรังสายหินฮางบ้านโคกสนาม หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ม.ค. 2565 538
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังเส้นรอบหมู่บ้านโนนหนามแท่ง หมู่.7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ม.ค. 2565 464
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับเกรดถนนลูกรัง จำนวน 26 สาย ภายในตำบลดินจี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ม.ค. 2565 196
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซ่มถนนลูกรังชำรุด 3 สาย ในเขตตำบลดินจี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ม.ค. 2565 206
ประกาศผู้ชนะการราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองหล่ม บ้านโคกสนาม หมู่ที่ 3 ดดยเฉพาะเจาะจง 27 ม.ค. 2565 209
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 9 พ.ย. 2564 253