องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่

Dinchi Subdistrict Administrative Organization

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ


ออนไลน์ : 7

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ วันที่ โหลด
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567   5 เม.ย. 2567 62
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   23 มี.ค. 2566 112
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำลดินจี่   25 พ.ค. 2565 155
การจัดทำแผนการจัดซื้อ-จัดจ้าง งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   20 เม.ย. 2565 153
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   20 ต.ค. 2564 234
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   1 มี.ค. 2564 322
แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณรายจ่าย​ พ.ศ.2563​   10 ต.ค. 2562 312
แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณรายจ่าย​ พ.ศ.2562   1 ต.ค. 2561 438