องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่

Dinchi Subdistrict Administrative Organization

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน


ออนไลน์ : 6

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน วันที่ โหลด
รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน   25 มี.ค. 2567 27
รายงานยอดงบประมาณคงเหลือประจำเดือน กันยายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566   25 มี.ค. 2567 25
รายงานผลการปฏิบัติงาน 1 ตุลาคม -31 มีนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   8 พ.ค. 2566 77
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน   22 มี.ค. 2564 277