องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่

Dinchi Subdistrict Administrative Organization

แผนการอัตรากำลัง


ออนไลน์ : 8

แผนการอัตรากำลัง วันที่ โหลด
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔)   11 ต.ค. 2564 144
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖ (ฉบับปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ)   9 มิ.ย. 2564 120
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖   9 มิ.ย. 2564 133
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564-2566   4 พ.ย. 2563 300
แผนอัตรากลัง 3 ปี (2561-2563) ปรับปรุงครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   1 ต.ค. 2563 190
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561-2563) ปรับปรุงครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   1 ต.ค. 2562 199
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561-2563) ปรับปรุงครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   1 ต.ค. 2561 180
แผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ 2561-2563   1 ต.ค. 2560 176