องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่

Dinchi Subdistrict Administrative Organization

แผนการอัตรากำลัง


ออนไลน์ : 13

แผนการอัตรากำลัง วันที่ โหลด
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔)   11 ต.ค. 2564 73
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖ (ฉบับปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ)   9 มิ.ย. 2564 54
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖   9 มิ.ย. 2564 53
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564-2566   4 พ.ย. 2563 239
แผนอัตรากลัง 3 ปี (2561-2563) ปรับปรุงครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   1 ต.ค. 2563 130
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561-2563) ปรับปรุงครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   1 ต.ค. 2562 140
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561-2563) ปรับปรุงครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   1 ต.ค. 2561 120
แผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ 2561-2563   1 ต.ค. 2560 122