องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่

Dinchi Subdistrict Administrative Organization

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี


ออนไลน์ : 7

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี วันที่ โหลด
การประเมนความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปรงบประมาณ พ.ศ.2567   9 เม.ย. 2567 138
รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   5 เม.ย. 2566 81
รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   14 มี.ค. 2565 146
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปี พ.ศ. 2563   31 มี.ค. 2563 227
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒   30 ม.ค. 2563 202