องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่

Dinchi Subdistrict Administrative Organization

พนักงานดับเพลิง


ออนไลน์ : 9

หัวข้อ :: พนักงานดับเพลิง

พนักงานดับเพลิง


นายประพาส สารขันธ์
พนักงานดับเพลิง
เบอร์โทร : 0985873340


นายเรแบน ปุณตุง
พนักงานขับรถดับเพลิง
เบอร์โทร : 0646311659


นายทินกร พิมพ์รส
พนักงานดับเพลิง
เบอร์โทร : 0989592977