องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่

Dinchi Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ


ออนไลน์ : 13

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ วันที่ โหลด
รายงานการการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ   18 มี.ค. 2565 120
รายงานผลความพึงพอใจในการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   8 มี.ค. 2565 60
รายงานการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ   15 ก.ค. 2564 181