องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่

Dinchi Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ


ออนไลน์ : 4

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ วันที่ โหลด
แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับริการ   19 ต.ค. 2566 244
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชน ปีงบประมาณ 2565   21 มิ.ย. 2566 69
รายงานการสำรวจความพึงพอใจ ปี งบประมาณ 2565   21 มิ.ย. 2566 68
นำผลความพึงพอใจไปใช้ปรับปรุงบริการ ปีงบประมาณ 2565   21 มิ.ย. 2566 65
รายงานผลความพึงพอใจในการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   30 มี.ค. 2566 93
รายงานการการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ   18 มี.ค. 2565 202
รายงานผลความพึงพอใจในการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   8 มี.ค. 2565 162
รายงานการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ   15 ก.ค. 2564 284