องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่

Dinchi Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ


ออนไลน์ : 10

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ วันที่ โหลด
แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับริการ   19 ต.ค. 2566 181
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชน ปีงบประมาณ 2565   21 มิ.ย. 2566 47
รายงานการสำรวจความพึงพอใจ ปี งบประมาณ 2565   21 มิ.ย. 2566 43
นำผลความพึงพอใจไปใช้ปรับปรุงบริการ ปีงบประมาณ 2565   21 มิ.ย. 2566 43
รายงานผลความพึงพอใจในการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   30 มี.ค. 2566 64
รายงานการการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ   18 มี.ค. 2565 183
รายงานผลความพึงพอใจในการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   8 มี.ค. 2565 130
รายงานการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ   15 ก.ค. 2564 260