องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่

Dinchi Subdistrict Administrative Organization

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


ออนไลน์ : 5

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน วันที่ โหลด
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสในหน่วยงาน   25 เม.ย. 2567 20
รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่ใสภายในหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 12 เดือน)   24 เม.ย. 2567 17
รายงานตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ภายในหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   25 มี.ค. 2567 40
รายงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่   17 มี.ค. 2566 86
รายงานผลการดำเนินการตามมาตราการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน   14 มี.ค. 2565 148
บันทึกข้อตกลงร่วมกันของบุคคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่   21 มี.ค. 2564 426
บันทึกข้อตกลงร่วมกันของบุคคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่   5 มี.ค. 2563 231