องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่

Dinchi Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน


ออนไลน์ : 8

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน วันที่ โหลด
ไตรมาสที่2   8 ก.ย. 2564 209
ไตรมาสที่3   8 ก.ย. 2564 220
ไตรมาสที่4   8 ก.ย. 2564 206
ไตรมาสที่1   7 ก.ย. 2564 207
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4,5,8   22 พ.ย. 2561 427
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 7   22 พ.ย. 2561 398
โครงการก่อสร้างปรับปรุง ต่อเติม ห้องน้ำคนพิการ   22 พ.ย. 2561 371
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ 4   22 พ.ย. 2561 381
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำเสียตัวยู หมู่ 11   22 พ.ย. 2561 370
โครงการก่อสร้างเสริมดินลูกรังภายในหมู่บ้าน 2,3,7   22 พ.ย. 2561 382
โครงการก่อสร้างเสริมผิวดินลูกรัง หมู่ 1,6,9,11   22 พ.ย. 2561 404
โครงการลงเสริมผิวดินลูกรังหมู่ 8   22 พ.ย. 2561 386