องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่

Dinchi Subdistrict Administrative Organization

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy


ออนไลน์ : 5

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy วันที่ โหลด
แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ปี66   29 เม.ย. 2567 7
แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่   24 เม.ย. 2567 10
แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่   28 มี.ค. 2567 24
แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้   28 มี.ค. 2567 22
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy.docx   27 มี.ค. 2567 21
แนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม67   22 ก.พ. 2567 83
กิจกรรมการส่งเสริมด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่   22 ก.พ. 2567 79
ฐานข้อมูล วัฒนธรรม   7 ก.ค. 2566 313
บันทึกข้อตกลงร่วมกันของบุคคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่   17 มี.ค. 2565 174