องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่

Dinchi Subdistrict Administrative Organization

ข้อมูลผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม


ออนไลน์ : 6

ข้อมูลผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม วันที่ โหลด
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม   25 เม.ย. 2567 15
โครงการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่   13 เม.ย. 2567 15