องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่

Dinchi Subdistrict Administrative Organization

การประกาศใช้ข้อบัญญัติ


ออนไลน์ : 5

การประกาศใช้ข้อบัญญัติ วันที่ โหลด
การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2565   3 พ.ย. 2564 160