องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่

Dinchi Subdistrict Administrative Organization

ประกาศใช้แผนกำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566


ออนไลน์ : 9

ประกาศใช้แผนกำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 วันที่ โหลด
ประกาศใช้แผนกำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566   3 พ.ย. 2564 147