องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่

Dinchi Subdistrict Administrative Organization

กฎบัตร


ออนไลน์ : 7

กฎบัตร วันที่ โหลด
ทบทวน กฎบัตรตรวจสอบภายในปี 2566   21 มิ.ย. 2566 72
กฏบัตรการตรวจสอบภายใน   28 ก.พ. 2566 77