องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่

Dinchi Subdistrict Administrative Organization

พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้วยเสือเต้น บ้านโคกสนาม หมู่ 3 ตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์


ออนไลน์ : 3

Gallery :: พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้วยเสือเต้น บ้านโคกสนาม หมู่ 3 ตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ ประจำปีงบประมาณ 2566  ณ  ห้วยเสือเต้น บ้านโคกสนาม  หมู่ 3  ตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์
วันที่ : 1 พฤษภาคม 2566   View : 184