องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่

Dinchi Subdistrict Administrative Organization

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑)อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียด


ออนไลน์ : 3

หัวข้อ :: ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑)อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียด

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑)อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียด
เปิดไฟล์
โพสโดย : ดินจี่   วันที่ : 27 มีนาคม 2566   View : 87
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :