องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่

Dinchi Subdistrict Administrative Organization

แผนที่การเดินทาง


ออนไลน์ : 115

หัวข้อ :: แผนที่การเดินทาง
104 หมู่ 7 ตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46180
เบอร์โทรศัพท์ อบต.ดินจี่ 043-840506 กองคลัง 043-840507 สำนักงานปลัดฯ 043-840508 กองช่าง
วันที่ : 26 มกราคม 2560   View : 696